Kodeks dla autonomicznej żeglugi

fot. Freepik

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego IMO pracuje nad nowym kodeksem eksploatacji autonomicznych statków, uznając, że niektóre rozwiązania wymagają nowego podejścia, różniącego się od konwencjonalnych przepisów SOLAS.

Konwencja SOLAS została zaprojektowana dla statków obsługiwanych przez ludzi, a wymagania STCW dotyczą szkoleń i kwalifikacji oficerów oraz członków załogi. IMO zamierza opracować teraz nowy, nieobowiązkowy kodeks autonomicznych statków wodnych (MASS), który ma zostać przyjęty w 2025 r. Nowy dokument miałby zastosowanie do statków towarowych objętych konwencją SOLAS i raczej rozszerzyłby, a nie zastąpił istniejące przepisy IMO dotyczące bezpieczeństwa.

Kodeks będzie opierał się na analizie ryzyka, a nie na surowych wytycznych nakazowych. Jedno się nie zmieni: wszystkie odpowiednie komitety IMO zgadzają się co do zasady, że zostanie wyznaczony człowiek jako „kapitan”, który będzie odpowiedzialny za eksploatację każdego statku MASS, niezależnie od poziomu jego autonomiczności. Osoba ta będzie pracować w wyznaczonym zdalnym centrum operacyjnym (ROC) i będzie podlegać nowym wymogom szkoleniowym podobnym do STCW oraz certyfikacji. Definicja i kwalifikacje roli „zdalnego operatora” będą częścią debaty prowadzącej do przyjęcia nowych zasad.

Zwrócono też uwagę, że do tej pory większość testów autonomicznych jednostek miała miejsce na wodach przybrzeżnych, gdzie poszczególne kraje mają większy wpływ na zasady nawigacji. Przyjęcie szczegółowych przepisów dla tego typu statków na wodach międzynarodowych pomogłoby utorować drogę do szerszego ich zastosowania, zapewniając większą pewność operatorom i ubezpieczycielom.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #254
Poprzedni artykułLNG atrakcyjne finansowo
Następny artykułNikt nie podejmie decyzji