Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej

fot. freepik

W Polsce powstanie nowa izba gospodarcza w odpowiedzi na dynamiczny rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz w regionie bałtyckim. Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW), działające od 2010 r. na rzecz polskiego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej powołuje do życia Polską Izbę Morskiej Energetyki Wiatrowej (PIMEW).

Izba będzie organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą i reprezentującą przede wszystkim podmioty prowadzące w Polsce działalność w zakresie produkcji komponentów, świadczenia usług, handlu lub budownictwa dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a także inne podmioty zainteresowane rozwojem sektora MEW. Stanie się kontynuatorką misji podjętej przez PTMEW, rozwinie jego dorobek oraz rozszerzy funkcje i zadania dotychczas realizowane przez towarzystwo, a swoją działalność prowadzić będzie w poszerzonym składzie reprezentacji oraz organów statutowych. W kontaktach zagranicznych izba będzie posługiwała się nazwą w języku angielskim: Polish Offshore Wind Industry Chamber.

Koncepcja tzw. PTMEW 2.0 zrodziła się w naszych głowach już kilka lat temu, jednak dopiero obecnie rozmiary przede wszystkim krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej uzasadniają w pełni przejście do nowej formuły organizacyjnej – mówi Jakub Budzyński, wiceprezes PTMEW oraz członek Komitetu Założycielskiego PIMEW.

Wśród istotnych czynników wpływających na decyzję o powołaniu PIMEW należy wskazać przede wszystkim potrzebę prowadzenia ustrukturyzowanych, intensywnych i ciągłych prac związanych z legislacją, normami branżowymi, wsparciem organizacyjno-strukturalnym oraz konsolidacją sektora na rzecz umacniania pozycji i wszechstronnego wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorstw w obliczu intensywnego rozwoju rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, w regionie bałtyckim oraz w pozostałych częściach Europy i świata. Zadania PIMEW będą realizowane w sposób komplementarny, na wielu obszarach związanych z rozwojem krajowego sektora morskiej energetyki wiatrowej, promocją local content na rynkach zagranicznych oraz rzecznictwem zbiorowych interesów członków izby w relacjach z organami władzy RP oraz UE.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #267
Poprzedni artykułEpsilon popłynie do Szwecji
Następny artykułKlimatyczne wyzwania