Nowy prezes Portu Gdańsk

Dr hab. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego została prezesem Portu Gdańsk. Na stanowisko wiceprezesa ds. infrastruktury powołano Krzysztofa Kaczmarka, który czasowo pełnił w spółce obowiązki prezesa. Uchwały o wyborze członków zarządu ZMPG podjęto 26 marca. Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie stanowiska wiceprezesa ds. finansowych zakończyło się bez rozstrzygnięcia

D. Pyć  jest absolwentką prawą w Uniwersytecie Gdańskim. Stopnie naukowe doktora nauk prawnych i doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność prawo międzynarodowe publiczne) uzyskała na Wydziale Prawa i Administracji (WPiA) UG.
Pracowała także (do 2015 r.) na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, następnie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, gdzie była odpowiedzialna za gospodarkę morską.
Od 2022 r. sprawuje funkcję dyrektora Centrum Badań nad Gospodarką Morską UG oraz kierownika studiów podyplomowych „Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka morska”. D. Pyć jest związana z gdańskim portem od 2019 r., gdy została członkiem Rady Nadzorczej ZMPG z ramienia Miasta Gdańska.

K. Kaczmarek jest absolwentem studiów z zakresu komunikacji społecznej na Wydziale Nauk Społecznych oraz menadżerskich studiów MBA w obszarze zarządzania w organizacji. W latach 2021-2022 przewodniczył Radzie Nadzorczej Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pod koniec stycznia br. został członkiem Rady Nadzorczej ZMPG.

 

PRZEZGrzegorz Bryszewski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułPrawo i nowe technologie
Następny artykułEnergia z wiatru dla silnej Polski