Spełnienie wymogu dobrej reputacji

Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra infrastruktury projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dokonuje kategoryzacji tzw. poważnych naruszeń obowiązków i warunków przewozu drogowego: najpoważniejsze naruszenia, bardzo poważne naruszenia i poważne naruszenia. Pozwoli to na zautomatyzowanie wymiany informacji między Polską a pozostałymi państwami Unii Europejskiej, jeśli chodzi o naruszenia przepisów unijnych (i ich kwalifikację), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Nowe rozwiązania zakładają, że wspomniane rodzaje naruszeń mogą być popełnione nie tylko przez przewoźnika drogowego i zarządzającego transportem, ale również przez kierowcę. Wszczęcie postępowania w sprawie spełnienia wymogu dobrej reputacji uzależnione będzie od częstotliwości ich występowania.

Projekt przewiduje ponadto, że w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego wysyłający będzie musiał sporządzić i przekazać przewoźnikowi drogowemu deklarację, w której prawidłowo określona zostanie masa kontenera lub nadwozia wymiennego. Przewoźnik drogowy będzie musiał okazać taką deklarację na żądanie uprawnionego organu kontroli (np. Inspekcji Transportu Drogowego). Zaproponowano, aby nowe przepisy weszły w życie 1 czerwca br.

PRZEZCzesław Romanowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel
Poprzedni artykułBiada outsiderom
Następny artykułTrzy razy zmierz – raz przytnij