Cyberbezpieczeństwo w praktyce

CERT Polska, czyli krajowy Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, działający w strukturach NASK, odnotował w 2022 r. ponad 320 tys. przypadków zagrożenia cyberbezpieczeństwa. Z kolei towarzystwo klasyfikacyjne DNV poinformowało, że blisko 1000 statków zgłosiło cyberataki na oprogramowanie służące do zarządzania i obsługi. Dodatkowo, według danych Union des Ports de France, w 2017 r. doszło do ok. 10 – 12 udanych prób włamań do systemów głównych europejskich portów, ale już w 2020 r. liczba incydentów wzrosła o 400% i w dalszym ciągu ma tendencję rosnącą. Dane te pokazują jak palącym problem jest zapewnienie cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw, którego istotnymi elementami są porty morskie i żegluga.

Biorąc więc pod uwagę dynamiczny rozwój rozwiązań cyfrowych obejmujących sektor morski i logistyczny, a co za tym idzie konieczności wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operacji w sieci, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim zakresie cyberbezpieczeństwo jest istotne dla polskiego sektora morskiego i logistycznego. I właśnie na ten temat będziemy dyskutowali w trakcie konferencji „Cyberbezpieczeństwo w gospodarce morskiej”, która odbędzie się 14 marca 2023 r., w Courtyard Gdynia by Marriot. Dodatkowo planowane są warsztaty i gry strategiczne, które z jednej strony będą nawiązaniem do tematyki poruszanej w trakcie konferencji, a z drugiej będą okazją do sprawdzeni w praktyce zdobytej w trakcie dyskusji wiedzy.

Pierwsza z gier warsztatowych to Maritime SOC (Security Operation Center) i cyberbezpieczeństwo w organizacji. Została ona opracowana w nawiązaniu do kultowej, znanej wszystkim gry planszowej Monopoly. Gracze wcielą się w role przedstawicieli firm związanych z obszarem transportu morskiego (SOC) i będą budowli dojrzałości swojej organizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Oprócz praktycznej wiedzy, gra dostarcza wiele emocji. Nie brakuje „zdarzeń losowych”, w tym też charakterystycznych dla morza, które mogą okazać się kartami incydentów teleinformatycznych, z którymi gracze będą musieli się zmierzyć! Wygrywa gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów cyberbezpieczeństwa, a tym samym najlepiej przygotuje swoją organizację do realiów panujących w cyberprzestrzeni i na morzu.

Druga z gier dotyczy tematu nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz dyrektywy NIS2. Cyberpoly, której celem jest zapoznanie graczy z regulacjami prawnymi z wyżej wymienionych regulacji również została opracowana w nawiązaniu do gry planszowej Monopoly. Tym razem gracze wcielą się w role przedstawicieli Operatorów Usług Kluczowych i będą budowli dojrzałości swojej organizacji w obszarze cyberbezpieczeństwa. Oprócz praktycznej wiedzy, gra dostarcza wiele emocji. Nie brakuje „zdarzeń losowych”, które mogą okazać się kartami incydentów teleinformatycznych z którymi gracze będą musieli się zmierzyć! Wygrywa gracz, który zdobędzie największą liczbę punktów cyberbezpieczeństwa, a tym samym najlepiej przygotuje swoją organizację do realiów panujących w cyberprzestrzeni oraz zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji.

Współorganizatorem konferencji „Cyberbezpieczeństwo w gospodarce morskiej” są „Namiary na Morze i Handel”. Partnerem strategicznym wydarzenia jest EY, partnerami głównymi Zarząd Morskiego Portu Gdańsk i Zarząd Morskiego Portu Gdynia, partnerem srebrnym Terramar, a partnerami: Polski PCS, Hutchison Ports Gdynia i Polferries. Konferencja odbędzie się ramach XII edycji spotkania Transport Week, zaplanowanego na 14-15 marca br., którego organizatorem tradycyjnie jest Actia Forum (więcej informacji: namiary.pl, transportweek.eu).

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #245
Poprzedni artykułDzierżawa placu manewrowo-składowego
Następny artykułSyntetyczny diesel morski