Dzierżawa placu manewrowo-składowego

fot. port.gdynia.pl

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wybór Dzierżawcy części placu manewrowo-składowego położonego przy ulicy Logistycznej 1 w Gdyni.

Przeznaczeniem placu będzie: działalność składowa w obrocie portowo–morskim, w tym działalność związana z konfekcjonowaniem/przygotowywaniem ładunków do/z transportu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem kontenerów, z wyłączeniem działalności polegającej na montażu urządzeń, przeładunku i składowaniu: ładunków masowych luzem, złomu i innych rodzajów odpadów oraz prowadzenia działalności stoczniowej (budowa, przebudowa, remonty, likwidacja statków lub ich segmentów/części).

Postępowanie na wybór Dzierżawcy części Placu nr 2 zostanie przeprowadzone w trybie przetargu publicznego nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o Postępowaniu, oferty ostateczne mogą składać wszyscy zainteresowani Dzierżawcy spełniający warunki uczestnictwa w Postępowaniu opisane w Specyfikacji Postępowania. ZMPG S.A. informuje, iż termin składania ofert ostatecznych w Postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami upływa w dniu 21 marca 2023 r. o godzinie 10:00.

Źródło: https://www.port.gdynia.pl/zmpg-s-a-wydzierzawi-czesci-placu-manewrowo-skladowego-przy-ulicy-logistycznej-1-w-gdyni/

ŹRÓDŁOZarząd Morskiego Portu Gdynia
Poprzedni artykułNowe pojazdy Portowej Straży Pożarnej
Następny artykułCyberbezpieczeństwo w praktyce