Zielone korytarze dla żeglugi

fot. freepik

Ekologiczne korytarze żeglugowe stają się jednym z podstawowych sposobów dekarbonizacji żeglugi. Podczas szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju inicjatywa ta uzyskała duże wsparcie, a Stany Zjednoczone, Dania oraz Mærsk Mc-Kinney Moller Center for Zero Carbon Shipping (niezależne centrum badawcze non-profit) zobowiązały się do połączenia sił w celu ustanowienia Globalnych Zielonych Korytarzy Południowych.

Według raportu przygotowanego przez Światowe Forum Morskie, na zlecenie koalicji Getting to Zero, liczba inicjatyw dotyczących zielonych korytarzy na całym świecie powiekszyla się w ciągu ostatniego roku z 21 do 44. Prognozuje się, że 2024 r. okaże się kluczowy dla tej inicjatywy. Obecnie większość planów zielonych korytarzy koncentruje się jednak na portach północy. Jednak nowy projekt ma na celu włączenie do inicjatywy, po raz pierwszy, krajów rozwijających się. W ramach ogłoszonego planu przeprowadzone zostaną wstępne studia wykonalności w Namibii, Panamie i Fidżi.

W raporcie zwrócono jednak uwagę na niektóre wyzwania stojące przed wdrażaniem zielonych korytarzy. Dokument wskazuje na konieczność podjęcia kluczowych decyzji w zakresie paliw, w tym ustalenie, które stanie się priorytetowe. Przemysł morski nie zdecydował się jeszcze, jakie będzie ekologiczne paliwo przyszłości, co ma wpływ na planowanie zielonych korytarzy.

Ponadto zainteresowanie gestorów ładunków zielonymi korytarzami pozostaje niskie. Obecnie tylko pięć inicjatyw pozyskało ich do współpracy. Wychodzą ono bowiem z założenia, że ekologiczna żegluga będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, a bez równych warunków działania ustanowionych w ramach polityki globalnej lub regionalnej, jak wynika z raportu, pierwsi, którzy wprowadzą takie rozwiązania, będą ponosić większość ryzyka.

W ramach kilku projektów ogłoszono również zakończenie kluczowych etapów planowania prowadzących do uruchomienia pierwszych korytarzy. Inicjatywy skupiały się na takich portach jak: Singapur, Rotterdam, Szanghaj i Los Angeles, lub na portach regionalnych, takich jak północno-zachodni Pacyfik/Alaska lub Morze Bałtyckie.

PRZEZPiotr Frankowski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #265
Poprzedni artykułKanał nieprawidłowości
Następny artykułStatki na celowniku dronów