Rekordowe przeładunki w portach

Po gorszych wynikach polskich portów w 2020 r. (z wyjątkiem Gdyni), które sprawiły, że łączna wielkość obrotów była wtedy niższa zarówno od tej z 2019 r., jak i tej z 2018 r., w zeszłym roku nastąpiło bardzo dynamiczne odbicie, które pozwoliło powrócić portom do wieloletniego trendu wzrostowego. Łącznie w dużych polskich portach morskich przeładowano w 2021 r. 114,5 mln t towarów. To rekordowy wynik, nigdy wcześniej nieosiągnięty przez cztery polskie porty uwzględniane w zestawieniu. Wzrost sięgnął 8,5% w stosunku do poprzedniego roku, 77% w stosunku do okresu sprzed 10 lat, czyli wyniku osiągniętego w 2011 r., i 135% w porównaniu do 2003 r.

W całym tym okresie nastąpił spadek jedynie przeładunków węgla, o 33%, natomiast najbardziej zwiększyły się przeładunki drobnicy – o 316%. Przeładunki zboża wzrosły o 253%, paliwa o 155%, drewna o 153%, innych ładunków masowych o 60%, a rudy o 4%. Z porównania wielkości przeładunków w poszczególnych portach w 2003 r. do wyników z 2021 r. wynika, że najdynamiczniej wzrosły one w Gdyni, o 174%, następnie w Gdańsku, o 150%, i w Szczecinie-Świnoujściu – o 88%.

Największy procentowy wzrost w porównaniu do poprzedniego roku odnotował Port Gdańsk. W całym 2021 r. przeładowano tam 53,2 mln t, czyli o prawie 11% więcej niż rok wcześniej. Jest to najlepszy wynik gdańskiego portu w jego historii. Kolejnym portem pod względem wielkości dynamiki wzrostu r/r jest Port Gdynia, gdzie wynik z 2020 r. poprawiono o 8%. W porcie tym przeładowano w 2021 r. aż 26,7 mln t, co podobnie jak w Gdańsku także jest najlepszym wynikiem tego portu w historii. Z kolei w zespole portów Szczecin-Świnoujście udało się niemal wyrównać rekordowe przeładunki z 2018 r. Wówczas obroty sięgnęły 33,26 mln t, a w 2021 r. osiągnęły poziom 33,21 mln t. Z kolei Police ponownie odnotowały spadek przeładunków. Tym razem zmniejszenie obrotów r/r jest dosyć poważne – o 16%. Jeszcze gorzej sytuacja się przedstawia przy porównaniu jego obrotów do tych sprzed 10 lat. Spadek sięga 30% (więcej w „Namiarach na Morze i Handel” 03/2022).

PRZEZMaciej Goniszewski
ŹRÓDŁONAMIARY Newsletter #220
Poprzedni artykułSpór o żeglugową emisję
Następny artykułNamiary na Morze i Handel nr 03/2022