Rynek masowców trzyma się całkiem dobrze w porównaniu do rynku kontenerowców, który przeżywa w br. zapaść i czeka na ożywienie rynków konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych i Europie. Wyraźnie trzeba zaznaczyć, że operatorów masowców ratowały „kroplówki” z Chin, i to praktycznie w każdej ważniejszej kategorii ładunków. Dlatego armatorzy masowców pilnie obserwują, co dzieje się na rynku chińskim, który determinuje główne strumienie dostaw oraz wpływa na wielkość frachtów.

Bieżący rok był dla operatorów całkiem niezły. Znacznie lepszy niż w przypadku drobnicy skonteneryzowanej. Co miesiąc do chińskich terminali masowych docierało około 95 mln t rudy żelaza. Mimo to w okresie od stycznia do października 2023 r. chińskie zapasy rudy żelaza w głównych portach wynosiły średnio ok. 130 mln t. Było to wciąż mniej o 10% w stosunku do sytuacji w 2022 r. Odzwierciedla to wyraźnie spowolnienie gospodarcze Chin.

Operatorzy masowców kompensowali sobie to transportem węgla. ChRL sprowadziła go prawie 390 mln t w okresie 10 miesięcy 2023 r. Oznacza to wzrost prawie o 70% r/r. Chiny ratowały również przewoźników boksytu i tlenku glinu, zwiększając import o prawie 14% do około 120 mln t. Import soi był wyższy o 14% niż rok wcześniej do Chin dowieziono morzem 84 mln t. A całkowity import zbóż do Chin w okresie styczeń-październik 2023 r. przekroczył 42 mln t. I był to wzrost o prawie 3%.

Przewidując stagnację gospodarczą w wymiarze globalnym, operatorzy masowców spasowali z lokowania zamówień w stoczniach. Zwiększyli więc aktywność na rynku wtórnym.

Flota masowców, w zależności od rodzaju, rosła w latach 2022-2023 od 5% (guaibamax) do 6% (newcastlemax). Ale przez najbliższe 3 lata nie należy się spodziewać istotnego przyrostu tonażu. Sytuacja na rynku po stronie popytu i podaży będzie stabilna. Nie należy raczej liczyć na nagły wzrost koniunktury. Zwiększony popyt na przestrzeń ładunkową może mieć tylko charakter koniunkturalny.

PRZEZMarek Grzybowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel 24/2023
Poprzedni artykułZbrodnia menedżerska
Następny artykułLokalne efekty światowych wydarzeń