Rynek usług portowych postrzegać można w dwóch typowych dla każdego rynku transportowego wymiarach, tj. ekonomicznym i przestrzennym. Jako kategoria ekonomiczna, z typową dla niego strukturą elementów składowych, takich jak popyt efektywny i potencjalny, podaż efektywna i potencjalna, produkty (usługi sieciowe i terminalowe), ceny tych usług (opłaty portowe) oraz relacje rynkowe, to miejsce styku popytu efektywnego na usługi portowe z podażą potencjalną tych usług, jaką dysponuje port. Z kolei jako kategoria przestrzenna postrzegany jest w wymiarze geograficzno-ekonomicznym i definiowany jako obszar wzajemnego oddziaływania popytu potencjalnego na usługi portowe, rozlokowanego w ośrodkach produkcji i konsumpcji prowadzących ożywiona działalność handlową z zagranicą z podażą potencjalną tych usług, reprezentowaną przez porty morskie.

Kategoria rynku składa się z zaplecza i przedpola portu. Zaplecze portowe to kategoria geograficzno-ekonomiczna, która pozwala wyznaczyć pewien obszar lądowy jako składnik większej przestrzeni ekonomicznej, z którego masa towarowa w rozumieniu jej potencjału wymiennego ciąży w danym czasie lub też po spełnieniu pewnych warunków może ciążyć do danego portu lub grupy portów morskich. Potencjał wymienny zaplecza określony jest poziomem aktywności gospodarczej tego obszaru (kraju lub krajów), a w głównej mierze stopniem jego zaangażowania w sferze międzynarodowej wymiany towarowej. To bowiem rynki towarowe kreują potencjał wymienny (popyt).

Zaplecze tak rozumiane jest integralnym i w zasadzie kluczowym komponentem rynku usług portowych jako kategorii przestrzennej określającej rozmieszczone w przestrzeni ośrodki popytowe, tj. centra produkcji i konsumpcji o dużej aktywności eksportowej i importowej, zorientowane na handel morski. Oznacza to, że zaplecze portowe wraz z przedpolem, które wyznacza sieć regularnych i nieregularnych połączeń żeglugowych danego portu czy portów z innymi tego typu węzłami transportowymi oddzielonymi od nich przestrzenią morską, tworzy dopiero rynek usług portowych jako kategorię przestrzenną.


Dostęp do dalszej treści jest ograniczony tylko dla prenumeratorów. Zaloguj się lub zarejstruj przy użyciu kodu zaproszenia, który otrzymałeś/otrzymasz wraz z prenumeratą.

Mam już konto
   
Nie mam konta
*Pole wymagane
PRZEZAndrzej S. Grzelakowski
ŹRÓDŁONamiary na Morze i Handel 10/2024
Poprzedni artykułT3 z kamieniem węgielnym
Następny artykułPorty Morza Bałtyckiego na fali inwestycyjnej