Pożyteczna asekuracja

Ubezpieczenie OC czarterującego (Charterers’ Liability) jest specjalistycznym produktem ubezpieczeniowym, który zapewnia profesjonalną ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotowi dzierżawiącemu statek. Aktualnie na globalnym rynku...

Ubezpieczeniowy lider

Z Markiem Lewandowskim dyrektorem Biura Underwritingu i Zarządzania Ubezpieczeniami Morskimi, Lotniczymi i Transportowymi TUiR Warta SA, rozmawia Piotr Frankowski. – Jak ocenia pan rynek ubezpieczeń morskich...

To byłoby złamanie reguł gry

Czynione są przymiarki do poprawek w ustawie portowej. Ten 20-letni akt prawny od swego zarania daleki był od doskonałości, stąd poprawiano i uzupełniano go...