Przede wszystkim innowacje

Pod względem innowacyjności Polska od lat plasuje się w ogonie krajów Unii Europejskiej, zajmując jedno z ostatnich miejsc wśród 28 stowarzyszonych krajów. Dlatego cieszy...

W synergii z biznesem

Z dr. hab. inż. Wojciechem Ślączką, prof. AM, rektorem Akademii Morskiej w Szczecinie (AMS), rozmawia Piotr Frankowski. – W nawiązaniu do pana wystąpienia na ostatnim Kongresie...

Na własne życzenie

Gminy miast portowych tracą właśnie swoją pozycję w radach nadzorczych zarządów portów. Stało się to na ich własne życzenie. Ustawa portowa przewidywała, że obejmą...

Pacta sunt servanda

To precedens: chyba nigdy jeszcze przed polski sąd nie pozwano spółki z udziałem Skarbu Państwa za działania jej rady nadzorczej, a nie zarządu czy...

W sukurs branży morskiej

Z Maciejem Krzesińskim prezesem Fundacji Centrum Technologii Morskich, rozmawia Piotr Frankowski. – Czy zajmuje się Fundacja Centrum Technologii Morskich? – Fundacja jest podmiotem powołanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną...

Gadaj zdrów!

Na zapleczu Deepwater Container Terminal w Gdańsku rozbudowuje się Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL). Oddano tam właśnie do eksploatacji drugi wielki obiekt magazynowy, dzięki któremu...

Konkurencyjność pod znakiem zapytania

Jak powszechnie wiadomo, Wspólnota Europejska opiera się na czterech zasadach zwanych swobodami – swobodny (wolny) przepływ towarów, osób, usług i kapitału. Są one zapewnione...

Pożyteczna asekuracja

Ubezpieczenie OC czarterującego (Charterers’ Liability) jest specjalistycznym produktem ubezpieczeniowym, który zapewnia profesjonalną ochronę w zakresie odpowiedzialności cywilnej podmiotowi dzierżawiącemu statek. Aktualnie na globalnym rynku...

Ubezpieczeniowy lider

Z Markiem Lewandowskim dyrektorem Biura Underwritingu i Zarządzania Ubezpieczeniami Morskimi, Lotniczymi i Transportowymi TUiR Warta SA, rozmawia Piotr Frankowski. – Jak ocenia pan rynek ubezpieczeń morskich...

Największy kontenerowiec świata OOCL Hong Kong w Gdańsku

Do głębokowodnego terminalu DCT przypłynął kontenerowy gigant należący do armatora OOCL. To największa tego typu jednostka na świecie. OOCL Hong Kong jest najnowszym statkiem...