Pacta sunt servanda

To precedens: chyba nigdy jeszcze przed polski sąd nie pozwano spółki z udziałem Skarbu Państwa za działania jej rady nadzorczej, a nie zarządu czy...

W sukurs branży morskiej

Z Maciejem Krzesińskim prezesem Fundacji Centrum Technologii Morskich, rozmawia Piotr Frankowski. – Czy zajmuje się Fundacja Centrum Technologii Morskich? – Fundacja jest podmiotem powołanym przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną...

Gadaj zdrów!

Na zapleczu Deepwater Container Terminal w Gdańsku rozbudowuje się Pomorskie Centrum Logistyczne (PCL). Oddano tam właśnie do eksploatacji drugi wielki obiekt magazynowy, dzięki któremu...